Fotografowanie przyrody. Lubuskie. TRAILER (2017) HD

Kilkadziesiąt wyjazdów o tematyce przyrodniczej, pozwoliło mi oraz Robsonowi  zebrać na tyle dużo materiału zdjęciowego, aby powstała z tego krótka impresja filmowa. W filmie  można zobaczyć niezwykle kolorowy świat przyrody, cenne okazy europejskiej fauny oraz fragmenty pokazujące kulisy powstawania zdjęć (pełna wersja filmu…)